The STYX 9 – Gorgós

Oil, acrylic on canvas
2018

39.37 × 39.37 in
100 × 100 cm

 

STYX portrait Levan Songulashvili